ข้อตกลงใหม่ได้รับการลงนามอนุญาตการเดิมพันกีฬาและไม่ใช่กีฬาที่คาสิโนที่เป็นเจ้าของโดย Lac Courte Oreille Band ของ Lake Superior Chippewa

ข้อตกลงได้รับการประกาศเมื่อวันศุกร์

เป็นไปตามข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันระหว่างรัฐกับ Oneida Nation, St. Croix Chippewa Indians of Wisconsin และ Forest County Potawatomi

กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ จะทบทวนข้อตกลงนี้เป็นเวลา 45 วัน

หมายความว่าสามารถเปิดชั้นเดิมพันกีฬาได้ที่คาสิโน Sevenwinds ในเฮย์เวิร์ด

การเดิมพันมือถือจะได้รับอนุญาตบนที่ดินภายในการจอง