Na’e tu’uta mai ki he Mala’e Vakapuna Fua’amotu ‘i he efiafi Falaite ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e tokoni ‘a Siapani makatu’unga he ngaahi uesia na’e hoko ki he fonua mei he saikolone ko GITA. Ko e tokoni ko ‘eni na’e fakafolau mai ia ‘i he Kautaha Vaka Air NZ ‘a ia ko e ngaahi teniti, tapoleni, ngaahi seneleita mo e ngaahi me’a kehe pe.

Na’e fakaha ‘e he ‘Amipasitoa Siapani H.E. Mr. Tetsuya Ishii, “ ‘Oku ou faka’amu ko e ngaahi me’angaue ni ‘e ngaue’aki ia ‘e kinautolu ‘a e kakai na’e uesia mei he saikolone pea ke ngaue fakataha ‘a e kakai ‘o e ngaahi kominiti Tonga ke malava ke langahake ‘a e fonua”. Na’e me’a atu ‘a e ‘Amipasitoa ki hono talitali ‘a e tokoni ni fakataha pea mo e Talekita ‘o e NEMO Leveni ‘Aho pehe kihe Fakafofonga ‘o e JICA mei he ‘ofisi ‘i Tonga ni Mr. Shinji Yoshiura.

‘Oku ‘oatu ‘a e ngaahi tokoni ko ‘eni ki he NEMO ke fai ki ai ‘enau ngaue pea pehe ki hono tufotufa atu ki he kakai ‘o e fonua na’e uesia mei he saikolone ko GITA.

‘I he taimi tatau na’e me’a atu ‘a ‘Amipasitoa Ishii ‘o fakahoko ki he ‘Eiki Palemia, Hon. ‘Akilisi Pohiva ‘a e popoaki mei he ‘EIki Minisita ki Muli ‘a Siapani Mr. Taro Kono ‘a e fiekau fakataha mo e kakai ‘o Tonga ‘I he faingata’a ‘oku nau fuesia mei he ngaahi ha’aha’a ‘o saikolone GITA.

(16)

Facebook Comments