Author: admin

Ko e Heló ko ‘Aisake Eke Fekau ke fakafisi ko e ‘ikai ke paloti ma’a ‘Akilisi

  Ko e Helo ‘o e paloti ke fakahifo ‘a e Palemia ko Dr. ‘Aisake Eke, Minisitā Pa’angá, mo e fika 3 ki he Palemiá ‘i he Kapinetí. ‘Oku ‘uhinga ‘eni he ko ia pe mei he Tepile ‘a e Pule’anga pe mei he Kapinetí na’a ne fili ke ‘oua ‘e paloti ia ki ha me’a (abstained). Ko hono toe ‘ai ‘e tahá, ko ia pe na’e kehe ‘ene filí. Na’e ‘ikai ke hiki nima ia ki ha me’a. Ko e taimi koee ‘oku pehē ai, ‘oku mahino ‘a ‘ene ta’epoupou ki he tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e Palemiá...

Read More

$10,000 ki ha fakamatala ke ma’u e faihia na’a ne ta e Peace Corp

Sefo Mailangi ‘Oku lolotonga lele ha feinga pa’anga ke a’u ki he pa’anga ‘e $10,000 ke foaki ma’a ha taha te ne ma’u ha fakamatala ke ma’u ‘aki ‘a e tokotaha na’a ne fakahoko ‘a e ta koia ‘o e tokotaha ngaue’ofa ‘Amelika mai ki Tonga ni. Na’e fakahoko ha fakamalohisino ‘a e palangi ko ‘eni ‘i he hala tahi ‘o fe’unga tonu mai mo Sopu ‘o hoko ai ‘a e ‘ulungaanga kovi ni. ‘Oku te’eki ke ‘ilo pe ko e ha nai ha ‘uhinga ki he ta ko ‘eni pea ‘oku kei fakahoko ‘a e fakatotolo ‘a e kau Polisi ki he me’a ni. Kuo fakahoko ai ‘e he ngaahi komiuniti Tonga pea pehe foki hono tufaki holo ‘i he ngaahi mitia fakasosiale ‘a e feinga pa’anga ko ‘eni ke fakapale’i ‘aki ha taha tene ma’u mai ha fakamatala ke ma’u ‘aki ‘a e tokotaha na’a ne fai e hia ni. Kuo ‘osi tukuhake foki ‘e he kakai ‘e ni’ihi honau loto ‘o pehe ke foaki ‘a e tautea ma’olunga taha ‘e ala fakahoko ki he hia ni ki ha taha ‘e ma’u na’a ne fakahoko ‘a e hia ni. ‘Oku kei lele pe ‘a e fekumi mo e fakatotolo ‘a e kau Polisi pea kuo ‘osi ma’u ha fakamatala falala’anga kuo kamata ke faka’ila mai ‘a e hala ki he fakatotolo ni. Kuo hoko atu ai ‘a...

Read More