Faka’ilo e ‘Ofisa Polisi ki he ta iku ha he Fakamaau’anga

Na’e ha ‘a Siaosi Moala’eua he Fakamaau’anga Polisi ‘i Fasi he Falaite kuo’osi hili ia hono faka’ilo ki he ngaahi tukuaki’i kehekehe ‘o kau ai ‘a e ta. Ko e faka’ilo ‘eni ‘o e Faka’iloa ki he ngaahi hia ‘oku pehe na’a ne fakahoko he ‘aho 15 ‘o Siulai ‘o e ta’u kuo’osi...
Makasini fakamanatu Katoanga kainga ‘o Lavaka

Makasini fakamanatu Katoanga kainga ‘o Lavaka

Na’e fakaola hono hifoaki ‘a e makasini fakamanatu ‘a e Katoanga ‘a e kainga ‘o Lavaka ‘i he efiafi Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘a ia ko e makasini ni ‘oku hiki tohi ai ‘a e konga ‘o e ngaahi tala ‘o e ngaahi tofi’a ‘o e tama ko Lavaka kau ki ai ‘a Pea Lomaiviti kae...
Lea Fakamālō he Uike e Kāinga ‘o Lavaká

Lea Fakamālō he Uike e Kāinga ‘o Lavaká

Tapu mo e ‘Afio ‘a e Tolu taha’i ‘Otuá ‘i hotau lotolotongá he fale tapu ni Tapu mo ‘Ene ‘Afió Tupou VI ka ko Lavaka pea mo e Ta’ahine Kuiní Nanasipau’u Tapu mo Faifekau Siosiua Tau’ataina mo Ha’a Taki Lotu Fakatapu mo Taumoepenu, Kopano-ki-he-‘Eiki mo Ha’a...
Te’eki pe ke ma’u kaiha’a $10,000 mei he OE

Te’eki pe ke ma’u kaiha’a $10,000 mei he OE

NEONGO ‘a e ‘asi ha tangata he vitio malu’i (security) ‘a e falekoloa OE, ‘oku te’eki ai pe ke ma’u ‘a e tokotaha ko ‘ení. Kā, ‘oku kei lele pe ‘a e fakatotolo ‘a e kau Polisi, pea ‘oku kei fai e fekumi pe kohai ‘a e tokotaha ‘oku ‘asi he vitió.    Ko e kaiha’a na’e...