Tonga Tokanga – Tala Ho’o Kalisitiané

Na’e hoko foki ha ngaahi me’a mahu’inga ‘i he ngaahi uike kuo’osí ‘a ia ‘oku ‘ikai ke mahino lelei mai ‘a e tu’u ‘a e kakai tokolahi ‘i Tonga ni fekau’aki pe ko e tokotaha Kalisitiane ia, pe ‘ikai, he ‘oku lahi foki ‘a hono talaki ‘e he meimei kakai tatau ‘i he ngaahi...

Fekau ke fakafisi Minisitā Pa’angá

KUO ma’u e tala faka’ofisiale kuo fekau ke fakafisi ‘a e Minisitā, Pa’anga Dr. ‘Aisake Eke, Pea kuo fetongi ‘a ‘Aisake Eke ‘e Tevita Lavemaau. ‘Oku ‘oatu ‘a e talanoa ki he me’a ni he ‘ulu’i ongoongo ‘a e nusipepa ki he uike ni. Ko e ‘uluaki faka’ali mai kuo fakahifo...

‘Ofa ki mamaní mo e ‘Ofa ki he ‘Otuá

Mei he Letio 88.1   ‘Oku mahino ‘aupito ‘a e fakafaikehekehe’i ‘e he Folofola, kae tautefito ki he ‘Uluaki Tohi ‘a Sione vahe 3, ‘a e fa’ahinga to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakamamani, pea mo e to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakae’otua. ‘Oku fepaki ma’u pe, pea tu’u...