‘Ilo pe Palemia ha’u mei fē faito’o konatapú

‘Ilo pe Palemia ha’u mei fē faito’o konatapú

KUO ui ko e “lea vale” pea mo e “takihala’i e kakai ‘o e fonuá”. Ko e ngaahi tefito’i lau ‘eni ‘oku ha’u mei ha kakai ako ‘oku nau fakaanga’i lahi ‘a e Palemia ‘o Tongá, ‘Akilisi Pohiva, ki he’ene lea ‘a ia na’e hiki vito, ‘o pehē ‘oku ne ‘ilo pe ‘e ia mo e Minisitā...
Fepaki Palemiá mo ‘ene Minisitā Akó

Fepaki Palemiá mo ‘ene Minisitā Akó

Mo’oni nai pe ko e toe fakangalingali ‘eni? ‘I HA fakamatala ongoongo na’e tukumai mei he ‘Ofisi Palemiá ‘i he Falaite kuo ‘osi, 23 Ma’asi 2018, na’e fakamahino ai ‘e he Palemiá ‘oku ‘ikai ko ha tu’utu’uni ngāue fakapule’anga ‘a e tohi ko ia mei he Potungāue Akó ki he...
Tō e ‘ofá ki he ongo Siaina pekiá

Tō e ‘ofá ki he ongo Siaina pekiá

‘I HE Tu’apulelu kuo ‘osí, 15 ‘o Ma’así, na’e hangē koee ha tō ‘a e ‘ofá ‘i he Hala Taufa’ahau ‘i Nuku’alofa, ‘i hono fakaha’ele ‘a e sino ‘o e ongo mātu’a Siaina, ko Mr mo Mrs Wen, na’e fakapoongi ‘i Tonga ni ‘i Fepueli. Ko hona sinó na’e ma’u atu ia ki he ‘api’uta...