Ma’u pepe kei mo’ui he ve’ehala

Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo he ‘api taupo’ou ‘a e Siasi ‘i Halaleva...

Tohotoho’i fa’e feitama kae sio pe fanau

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Cato ‘a Paneti Sa ta’u 17 he Fakamaau’anga Lahi he pongipongi Pulelulu ‘o e uike kuo’osi hili ia ‘ene halaia ki he hia ko e tohotoho. Ko e tautea ‘eni ‘o Sa ki he hia ‘oku tukuaki’i ‘e he Kalauni na’a ne fakahoko he ‘aho 25 ‘o Sepitema ‘o e...

Holo lahi tau’atāina faiongoongo ‘i mamani

KUO tukumai ‘e he Freedom House ‘a ‘enau lipooti fakamuimuitaha ki he tau’atāina ‘a e faiongoongó, ‘o nau pehē ‘oku holo lahi ‘i mamani fakalukufua ‘a e tau’atāina ‘o e faiongoongó, ko e ma’ulalotaha ‘eni kuo a’u ki ai he ta’u ‘e 12 kuohilí ‘o a’u mai ki he 2015. Ko e...
Ko e hā ‘oku ilifia ai Palemia ‘ia Viola?

Ko e hā ‘oku ilifia ai Palemia ‘ia Viola?

KUO ‘ave takai ‘e he ‘Ofisi Palemia ‘a e tohi mei he Palemia, ‘Akilisi Pohiva, ke tuku kitu’a ‘a Viola Ulakai, Faiongoongo Taki ‘o e Ongoongo ‘a e Letio mo e Televisone Tonga (TBC), “kae’oua kuo fai hano fakatotolo’i.” Ko e tohi ‘eni ‘a e Palemia ki he’ene Minisitā he...