TBC ko e fili ‘o e Pule’angá: ‘Akilisi Pohiva

KUO hoko ‘a e kē he vaha’a ‘o e Palemia, ‘Akilisi Pohiva, mo e kautaha mitia ‘a e Pule’angá, Tonga Broadcasting Commission (TBC) ke fakalalahi, pea kuo tukuatu mei he Palemia ha fakamanamana mo ha fokotu’u ke tamate’i pe fakatau atu ‘a e TBC, pe ko hano fakalele...

Kau Tonga fonua Pasifiki ‘e 7 poupou ki West Papua

KO E fonua Pasifiki ‘e 7 kuo nau tukuatu ‘enau poupou ki West Papua, pea kuo nau valoki’i fefeka ‘a ‘Initonisia ki he hono maumau’i lahi ‘a e totonu ‘a e tangatá ‘i West Papua. ‘Oku kau heni ‘a e tukuaki’i ki he fakapō mo e tā fakamamahi ‘o e kakai ‘o West Papua, kae...

Ma’u pepe kei mo’ui he ve’ehala

Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo he ‘api taupo’ou ‘a e Siasi ‘i Halaleva...

Tohotoho’i fa’e feitama kae sio pe fanau

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Cato ‘a Paneti Sa ta’u 17 he Fakamaau’anga Lahi he pongipongi Pulelulu ‘o e uike kuo’osi hili ia ‘ene halaia ki he hia ko e tohotoho. Ko e tautea ‘eni ‘o Sa ki he hia ‘oku tukuaki’i ‘e he Kalauni na’a ne fakahoko he ‘aho 25 ‘o Sepitema ‘o e...