Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Na’e fakamavae ‘a e famili, kainga mo e fonua mo e taha ‘o e kau mo’unga tangata ‘o Tonga Dr. Sione Siosiomalohi Tapa ‘aneafi Monite 14 ‘o Me he Falelotu Senituli ‘a ia na’e pekia ‘a Tapa he uike kuo ‘osi. Ko e pekia ‘eni ‘a Tapa ‘i hono ta’u 94. Na’e hoko ‘a Tapa ko...