Polopolo ‘a e Toutu’u Fakataukei ‘a Lomaiviti

Polopolo ‘a e Toutu’u Fakataukei ‘a Lomaiviti

Na’e fakahoko ‘i he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e polopolo ‘a e kainga ‘o Lavaka mei Lomaiviti ‘i konga ‘o e maa’imoa ‘a ‘Ene ‘Afio ‘i Pea. Na’e ‘i he polokalama ni ‘a e fakafofonga mei he ‘Ofisi ‘oe ‘Ampasitoa Siaina, Miss Claire pehe ki he Palesiteni mo e konga...

Fakamanatu ‘e he BSP ‘Aho Fakamamani Lahi Kakai Fefine

Na’e fakamanatu ‘e he Pangike BSP he Tu’apulelulu ‘o e uike kuo ‘osi ‘aho 8 ‘o Ma’asi ‘a e ‘aho fakamamani lahi ‘o e kakai fefine ‘i honau ‘ulu’i ‘ofisi pe ‘i Nuku’alofa. Ko e ‘aho ‘eni ‘oku fakamanatua fakamamani lahi ai ‘a e ngaahi ngafa lavame’a ‘a fafine he mala’e...