Mate Matapule hono hoka hele’i

Mate Matapule hono hoka hele’i

Kuo mālōlō ha matapule ko Tino Tupa ta’u 22 mei Fangaloto he efiafi Sapate ‘aho 4 ‘o e mahina ni ‘a ia ‘oku lolotonga fakatotolo kiai e kau Polisi. Ko e malolo ‘eni ‘a e Pekia ‘o tukuaki’i na’e hoka hele’i ia he feitu’u pe ko ia na’e ma’u ai hono sino. Pehe ‘i he...

A’utaki mai e tokoni ‘a Siapani

Na’e tu’uta mai ki he Mala’e Vakapuna Fua’amotu ‘i he efiafi Falaite ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e tokoni ‘a Siapani makatu’unga he ngaahi uesia na’e hoko ki he fonua mei he saikolone ko GITA. Ko e tokoni ko ‘eni na’e fakafolau mai ia ‘i he Kautaha Vaka Air NZ ‘a ia ko e...