A’utaki mai e tokoni ‘a Siapani

Na’e tu’uta mai ki he Mala’e Vakapuna Fua’amotu ‘i he efiafi Falaite ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e tokoni ‘a Siapani makatu’unga he ngaahi uesia na’e hoko ki he fonua mei he saikolone ko GITA. Ko e tokoni ko ‘eni na’e fakafolau mai ia ‘i he Kautaha Vaka Air NZ ‘a ia ko e...