Melemo fa’e ta’u 38

Melemo fa’e ta’u 38

Kuo malolo ha fefine ta’u 38 mei Ma’ufanga, hili ha’ane melemo ‘i he matatahi ‘i Veitongo ‘i he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘aho 17 ‘o Ma’asi.Na’e fakaha mei a ‘Inisipekita Tevita Vailea,” ‘oku kei fakahoko ‘a e ngaue ‘a e kau polisi ke malava ke fai ha sula ki he...
Mate Matapule hono hoka hele’i

Mate Matapule hono hoka hele’i

Kuo mālōlō ha matapule ko Tino Tupa ta’u 22 mei Fangaloto he efiafi Sapate ‘aho 4 ‘o e mahina ni ‘a ia ‘oku lolotonga fakatotolo kiai e kau Polisi. Ko e malolo ‘eni ‘a e Pekia ‘o tukuaki’i na’e hoka hele’i ia he feitu’u pe ko ia na’e ma’u ai hono sino. Pehe ‘i he...

A’utaki mai e tokoni ‘a Siapani

Na’e tu’uta mai ki he Mala’e Vakapuna Fua’amotu ‘i he efiafi Falaite ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e tokoni ‘a Siapani makatu’unga he ngaahi uesia na’e hoko ki he fonua mei he saikolone ko GITA. Ko e tokoni ko ‘eni na’e fakafolau mai ia ‘i he Kautaha Vaka Air NZ ‘a ia ko e...