Tonga ni ‘a Pitasoni Taumoepenu mei he timi ‘a e 49er

Tonga ni ‘a Pitasoni Taumoepenu mei he timi ‘a e 49er

  Na’e ‘i Tonga ni ‘a e ki’i talavou Tonga Pita Taumoepenu ‘oku va’inga ma’a e timi ‘akapulu NFL San Francisco 49ers. Ko e malolo mai ‘eni ‘a Pita ki hono famili ‘i Pea ‘a ia na’e tupu hake pe ‘a e ki’i talavou ni talu mei he lau mahina he’ene kei pepee ‘o toki foki...