TOKONIA TIMI FASI/MA’UFANGA VIKINGS

TOKONIA TIMI FASI/MA’UFANGA VIKINGS

NA’E fakahoko ‘i he ho’atæ efiafi Falaite uike kuo ‘osí ki he mala’e ‘akapulu Kolisi ‘Apifo’oú, ha polokalama makehe ‘a e timi ‘akapulu liiki Fasi/Ma’ufanga Vikings, ko ‘enau talitali fiefia honau teunga ‘akapulu fo’ou, pulu mo e ngaahi naunau fakamalohisino kehe pe,...

Ma’u pēpē kei mo’ui he ve’ehalá

  Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo he ‘api taupo’ou ‘a e Siasi ‘i Halaleva...

Tohotoho’i fa’e feitama kae sio pe fanau

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Cato ‘a Paneti Sa ta’u 17 he Fakamaau’anga Lahi he pongipongi Pulelulu ‘o e uike kuo’osi hili ia ‘ene halaia ki he hia ko e tohotoho. Ko e tautea ‘eni ‘o Sa ki he hia ‘oku tukuaki’i ‘e he Kalauni na’a ne fakahoko he ‘aho 25 ‘o Sepitema ‘o e...