Tohotoho’i fa’e feitama kae sio pe fanau

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Cato ‘a Paneti Sa ta’u 17 he Fakamaau’anga Lahi he pongipongi Pulelulu ‘o e uike kuo’osi hili ia ‘ene halaia ki he hia ko e tohotoho. Ko e tautea ‘eni ‘o Sa ki he hia ‘oku tukuaki’i ‘e he Kalauni na’a ne fakahoko he ‘aho 25 ‘o Sepitema ‘o e...

Ngaue popula mahina 18 Kusitofa Tonga

Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Charles Cato ‘a e matapule ta’u 43 mei Fasi ko Gustav Tonga he Fakamaau’anga Lahi ‘i Nuku’alofa he ho’ata Falaite 22 ‘o e uike kuo’osi. Ko e tautea ‘eni ‘o Tonga hili ia ‘ene tali halaia ki hono ngaahi tukuaki’i talu mei he ta’u 2009 ‘o...