Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Na’e fakamavae ‘a e famili, kainga mo e fonua mo e taha ‘o e kau mo’unga tangata ‘o Tonga Dr. Sione Siosiomalohi Tapa ‘aneafi Monite 14 ‘o Me he Falelotu Senituli ‘a ia na’e pekia ‘a Tapa he uike kuo ‘osi. Ko e pekia ‘eni ‘a Tapa ‘i hono ta’u 94. Na’e hoko ‘a Tapa ko...

Tautea ngāue pōpula ta’u 4

Fakasōtoma’i ki’i ta’ahine te’eki ta’u 12   Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Charles Cato ‘a Sione Iketau ta’u 17 ‘o Ha’apai he pongipongi Falaite ‘o e uike kuo ’osí ki he ngaahi hia kehekehe ‘o kau ai ‘a e fakasōtomá. Ko e tautea ‘eni ‘o...
TAKIHALA’I KAKAI ‘O E FONUA

TAKIHALA’I KAKAI ‘O E FONUA

‘Oku ‘oatu ‘a e loto faka’ap’apa ki he Palemia ka ‘oku ou fie lave ki he’ene me’a ne ‘asi mai he ongoongo (news) ‘a ‘ene me’a ‘o pehē ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha mafai pe ivi...