Category: Tonga

Ma’u pepe kei mo’ui he ve’ehala

Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo...

Read More

Holo’aki 81.5% uta ngoue

Kuo holo’aki ‘a e peseti ‘e 81.5% ‘a e uta ngoue ki muli ‘i he mahina ko Tisema 2015.   Ko ha lipooti ‘eni kuo ma’u mei he Potungaue Ngoue, ‘a ia ko e holo mei he toni ‘e 3000 ki he toni pe ‘e 500 ‘i Tisema.   Ko e...

Read More

Tonga Tokanga – Tala Ho’o Kalisitiané

Na’e hoko foki ha ngaahi me’a mahu’inga ‘i he ngaahi uike kuo’osí ‘a ia ‘oku ‘ikai ke mahino lelei mai ‘a e tu’u ‘a e kakai tokolahi ‘i Tonga ni fekau’aki pe ko e tokotaha Kalisitiane ia, pe ‘ikai, he ‘oku lahi foki ‘a hono...

Read More

Ma’u pēpē kei mo’ui he ve’ehalá

  Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo...

Read More
Loading