Kimu’a he ngaahi uesia ‘a Saikolone GITA na’e nofo pe ‘a Taiala mo hono ki’i famili he fale-Tonga Ko Seini Taiala ko e Fa’e ta’u 34 pea ‘oku ‘osi ma’u hoa mo e ki’i fanau ‘e toko 3 ‘a ia ‘oku nau nofo ‘i Ha’atu’a ‘Eua.

Kimu’a he ngaahi uesia ‘a Saikolone GITA na’e nofo pe ‘a Taiala mo hono ki’i famili he fale-Tonga Ko Seini Taiala ko e Fa’e ta’u 34 pea ‘oku ‘osi ma’u hoa mo e ki’i fanau ‘e toko 3 ‘a ia ‘oku nau nofo ‘i Ha’atu’a ‘Eua.

Hili e maumau ‘a Saikolone GITA ki he ngaahi famili tokolahi ‘i Tonga ni na’e kau ai mo e fale koia ‘o Taiala mo hono famili. ‘I he lolotonga ni ‘oku ‘ikai ke toe ‘i ai ha fale ‘o Taiala mo hono famili kenau nofo ai. Na’e fakamatala ‘a Taiala ‘o pehe, “Ko e  lolotonga...
Malolo ‘a Manupuipui’one he Uafu Kuini Salote

Malolo ‘a Manupuipui’one he Uafu Kuini Salote

Na’e malolo ‘a Manupuipui’one Vuna (‘iloa ko None) ‘o Fasi mo e Afi ‘a Tungi ‘i he Tusite 9 ‘o Me ‘i he Uafu Kuini Salote. Ko None na’e ngaue ‘i he Kautaha Dateline Transam Shipping. Na’e fakaha mei he kau Polisi ko e malolo ‘a None mei ha’ane ‘efihia ‘i ha koniteina...
Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Pekia ‘a Dr. Sione Siosiomalohi Tapa

Na’e fakamavae ‘a e famili, kainga mo e fonua mo e taha ‘o e kau mo’unga tangata ‘o Tonga Dr. Sione Siosiomalohi Tapa ‘aneafi Monite 14 ‘o Me he Falelotu Senituli ‘a ia na’e pekia ‘a Tapa he uike kuo ‘osi. Ko e pekia ‘eni ‘a Tapa ‘i hono ta’u 94. Na’e hoko ‘a Tapa ko...

Tautea ngāue pōpula ta’u 4

Fakasōtoma’i ki’i ta’ahine te’eki ta’u 12   Kuo tautea ‘e Fakamaau Lahi Charles Cato ‘a Sione Iketau ta’u 17 ‘o Ha’apai he pongipongi Falaite ‘o e uike kuo ’osí ki he ngaahi hia kehekehe ‘o kau ai ‘a e fakasōtomá. Ko e tautea ‘eni ‘o...