Category: Tonga

Tonga Tokanga – Tala Ho’o Kalisitiané

Na’e hoko foki ha ngaahi me’a mahu’inga ‘i he ngaahi uike kuo’osí ‘a ia ‘oku ‘ikai ke mahino lelei mai ‘a e tu’u ‘a e kakai tokolahi ‘i Tonga ni fekau’aki pe ko e tokotaha Kalisitiane ia, pe ‘ikai, he ‘oku lahi foki ‘a hono...

Read More

Ma’u pēpē kei mo’ui he ve’ehalá

  Na’e ma’u ha pepe fefine kei mo’ui he pongipongi Tokonaki ‘o e uike kuo’osi ‘i he taha ‘o e ngaahi ve’ehala ‘i Halaleva ko e toki fa’ele’i. Ko e pepe ko ‘eni na’e ma’u ia ‘e ha ongo taupo’ou ‘i he Siasi Katolika Loma ‘oku nofo...

Read More

Mate tangata ‘i Telekava ko e taa’í

KUO tukumai ‘e he kau Polisi ‘a e hingoa ‘o ha tangata ta’u 33 ‘a ia na’e mate ‘i Telekava, Kolomotu’a ‘i hano tāa’i ‘i he faka’osinga ‘o e uike kuo ‘osí. Ko e tangata ni ko Sione Kasimea Lolohea ‘One’one. Na’e ‘osi puke ‘e he...

Read More
Loading