‘Ofa ki mamaní mo e ‘Ofa ki he ‘Otuá

Mei he Letio 88.1   ‘Oku mahino ‘aupito ‘a e fakafaikehekehe’i ‘e he Folofola, kae tautefito ki he ‘Uluaki Tohi ‘a Sione vahe 3, ‘a e fa’ahinga to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakamamani, pea mo e to’onga mo’ui mo e ‘ulungaanga fakae’otua. ‘Oku fepaki ma’u pe, pea tu’u...