Na’e ha ‘a Siaosi Moala’eua he Fakamaau’anga Polisi ‘i Fasi he Falaite kuo’osi hili ia hono faka’ilo ki he ngaahi tukuaki’i kehekehe ‘o kau ai ‘a e ta.

Ko e faka’ilo ‘eni ‘o e Faka’iloa ki he ngaahi hia ‘oku pehe na’a ne fakahoko he ‘aho 15 ‘o Siulai ‘o e ta’u kuo’osi ‘i Kolofo’ou.

Pehe ‘i he fakamatala ‘a e Talatalaaki, Satini Lavulavu kia Fakamaau Polisi Feleti Tuita, ko e hia ‘eni ‘oku tukuaki’i na’e fakahoko ia ‘e he Faka’iloa ki he matapule ko Sione Po’oi ‘o Kolofo’ou ‘a ia ko e Mamahi. Na’e hoko atu ‘ene fakamatala ‘o pehe  ko e ta ko ‘eni na’e fakahoko ia ‘e he Faka’iloa ‘i he’ene tuki mo ‘aka e kete, ‘ulu mo e mata ‘o e Mamahi. ‘Ikai koia pe ka na’e toe fakaha ‘e he Talatalaaki ‘o pehe ko e  Faka’iloa ‘oku ne kei fakahoko fatongia he Potungaue Polisi ‘a Tonga ko e ‘Ofisa Polisi.

Hili hono lau e tohi fekau ‘o e Faka’iloa kiate ia na’e hoko atu ai ki he pehe ‘e he’ene fakafofonga Lao, Sifa Tu’utafaiva ke toloi mu’a e hopo ko ‘eni ki he uike kaha’u. Ko e makatu’unga ‘eni he fiema’u ‘e Tu’utafaiva ke ‘oange ‘a e pepa koia ‘a e Talatalaaki pea mei ai ‘e toki malava ke mahino mei ai pe ‘e tali halaia pe tonuhia e Faka’iloa.

‘I he’ene pehe na’e tu’utu’uni heni ‘a Fakamaau Polisi Feleti Tuita ke toloi ‘a e hopo ko ‘eni ki he Pulelulu ‘o e uike ni ke toe ha ai ‘a e Faka’iloa he Fakamaau’anga tatau.

Kuo ta tu’o lahi ‘eni ‘a e ha ‘a e kau ‘Ofisa Polisi ‘e ni’ihi he Fakamaau’anga ‘o tatau pe he Fakamaau’anga Polisi mo e Fakamaau’anga Lahi ki he ngaahi hia kehekehe pe ‘o kau ai ‘a e hia natula tatau pe mo ‘eni pehe ki he ngaahi hia kaiha’a. ‘I he’ene pehe ‘oku ‘amanaki hilifaki tautea ‘a e ni’ihi pea ‘oku teu ke lele ‘a e hopo ‘a e ni’ihi.

(67)

Facebook Comments