William Fifita

William Fifita

 

NA’E fana’i ‘o mate ha talavou Tonga, ta’u 20, ‘i ‘Amelika ‘i he Monite kuo ‘osi, 21 Ma’asi, pea lavea foki mo ha toko ua ‘o ‘ave ki Falemahaki.

Ko e talavou na’e fana’i ko William Fifita.

‘Oku pehē ‘e he ngaahi fakamatalá ko Fifita na’e foki mai mei he lotú ‘a ia na’e fai he kolo ko Torrance ‘i Los Angeles, pea na’e lele ofi mai ha me’alele ki he’ene kā ‘o fana mei ai.

Na’e tau ‘a e fana he konga ‘olunga ‘o e sino ‘o Fifita, pea na’e mate pe he taimi ko ia, fakatatau ki he ngaahi fakamatalá.

Ko e me’a ni na’e hoko ia hili ‘a e 2 hengihengi ‘i he mangafā ‘o e hala Crenshaw Boulevard mo e Rosecrans Avenue ‘i Gardena.

‘Oku ofi ‘a e hala ni ki he kolo ko Hawthorne.

Ko Fifita ko e tokotaha ako pea na’e va’inga ‘akapulu faka-‘Amelika he ‘apiako Mt. San Antoniuo College.

Ko e memipa foki he Siasi Mamonga, pea fakatatau ki he fakamatala ‘a hono famili, na’a ne toki foki mai mei he ngāue fakamisinale he ta’u ‘e 2 ‘i Guatemala.

(44)

Facebook Comments