Kuo tautea ‘e Fakamaau Polisi Mana Kaufusi ‘a Ta’ane Tupola he Fakamaau’anga Polisi ‘i Fasi he Falaite kuo’osi ki he hia ko e halaloto’api mo e ‘ilo po’uli.

Ko e tautea ‘eni ‘o Tupola ‘o Tofoa ki he hia na’a ne fakahoko he ‘aho 30 ‘o e mahina kuo’osi ‘i Tofoa pe..

Pehe ‘i he fakamatala ‘a e Talatalaaki, ‘Inisipekita Filimone Fifita, na’e fai e ma’u kava malohi ‘a e Faka’iloa mo hono kaungatangata mo ha ni’ihi kehe pe he ‘api nofo’anga ‘o e kaungatangata. Na’e hoko atu ai ‘ene fakamatala ‘o pehe, lolotonga e ma’u kava malohi ‘a e kau tangata ni na’e kole ange ‘e he Faka’iloa ki hono kaungatangata ke ‘ave mu’a ‘ene telefoni ‘o fakafonu ‘i fale. Na’e ‘osi ha ngaahi houa mei ai na’e hu mai e tuofefine ‘o e kaungatangata ‘o ‘oange telefoni ‘a e Faka’iloa mo pehe kuo ‘osi fonu.

Lolotonga e hoko atu ‘enau ma’u kava malohi na’e toe kole e Faka’iloa ke ‘ave mu’a ‘ene telefoni ‘o fakafonu. Na’e talaange ‘e he kaungatangata ke ‘alu pe ‘o fakafonu ‘ene telefoni ‘i lotofale. Na’e hu atu ai ‘a e Faka’iloa ‘o fakafonu ‘a ‘ene telefoni he lotofale ‘o tuku ia ai kae kolosi atu ia ki he loki mohe ‘o e tuofefine ‘o e kaungatangata.

Na’e ofo hake ai ‘a e tuofefine ‘o ‘ilo ko e Faka’iloa ‘oku hu ange ‘o ne tuli mai kitu’a. Na’e fakahoko mai aipe ‘e he tuofefine ‘o e kaungatangata ‘o e Faka’iloa ‘a e launga ki he kau polisi he ‘aho ‘e taha.

‘I he fakamalanga ‘a Fakamaau Kaufusi na’a ne pehe ko e me’a ‘eni ‘oku ui ko e takanga ‘a moata’ane ‘o ‘uhinga ‘eni ‘oku ‘ikai koha ‘ulungaanga lelei ‘oku fakahoko ‘e he Faka’iloa ‘i he fai atu e ‘ofa ‘a e kaungatangata toe hanga hake ia ‘o fai e to’onga ‘oku ‘ikai ke taau mo e feohi ‘oku nau fakahoko.

Na’e tu’utu’uni ai ‘a Fakamaau Kaufusi ke tautea malu’i angalelei ‘a e Faka’iloa he ta’u ‘e 2 pea kene ngaue komiuniti he houa fakakatoa ‘e 100hrs ‘i hono tokanga’i ‘e he ‘Ofisa Malu’i Angalelei.

(262)

Facebook Comments