Kuo holo’aki ‘a e peseti ‘e 81.5% ‘a e uta ngoue ki muli ‘i he mahina ko Tisema 2015.

 

Ko ha lipooti ‘eni kuo ma’u mei he Potungaue Ngoue, ‘a ia ko e holo mei he toni ‘e 3000 ki he toni pe ‘e 500 ‘i Tisema.

 

Ko e pa’anga ne ma’u mei he uta ngoue na’e holo’aki ia ‘a e peseti ‘e 38% ‘i Tisema ‘o laka si’i pe he pa’anga ‘Amelika ‘e US$500,000.

 

Ko e fakamatala mei he Pangike Pule ko e ‘uhinga ko e ‘osi ko ia ‘o e fa’ahita’u uta hina.

 

Ka, na’e holo foki mo e uta ‘o e ngaahi ngoue kehe hange ko e manioke, lu, meleni, mo e mei.

 

‘Oku ‘i ai foki ‘a e tui ko e la’ala’a lahi ‘o e kuata Tisema na’e uesia ai ‘a e ngoue ‘i hono fakafehoanaki mo e kuata Sepitema.

(7)

Facebook Comments