Pilinisesi Latufuipeka

Na’e tatau mo e ha ‘a e fiefia ‘a e kau ngaue ‘a e Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ‘i he me’a atu ‘a e Ta’ahine Pilinisesi Angelika Latufuipeka ‘i he Tusite ‘o e uike kuo ‘osi ki Navutoka fakaa’u atu ‘a ‘ene ‘ofa ko ha me’atokoni ma’a e kau ngaue kotoa ‘oku nau fakakaungatamaki he ngaue laine.

Ko e me’atokoni ko ‘eni fakatatau ki he me’a ‘a e ta’ahine, “ ko e fakahounga pe ‘enau ngaue ‘oku fakahoko ‘i he ‘aho mo e po hono feinga’i ke ulo ‘a e ngaahi ma’u’anga ‘uhila ‘a e fonua fakalukufua”. Ko e me’atokoni ma’a e kau ngaue ‘uhila ko e maa’imoa pe ‘a e Ta’ahine Pilinisesi ‘i he’ene langi mama’o ke nau ma’u ‘a e me’atokoni ‘oku kakato ‘a e ngaahi ivi totonu ke fuesia’aki honau fatongia.

Ko e me’akai ko e ‘ufi kahokaho, pehe ki he la’ipele puaka pea mo e supo hui’ipulu pe Beef Bone Broth. Na’e me’a tonu pe ta’ahine ‘one ngaohi ‘a e supo ni ma’a e kau ngaue ‘uhila.

Na’e talitali lelei ‘a e Ta’ahine ‘e he Pule ‘o e TPL Steven ‘Esau pehe kia Neil mo e kau ngaue ‘uhila na’a nau lolotonga ngaue ‘i Hahake. Na’e fakahoko mai ‘e he fakafofonga ‘o e kau ngaue ‘a e fakamalo loto hounga’ia he liulalo ‘a e Fale ‘o Tupou kae manatua kinautolu.

Na’e fakahoko aipe ‘a e ma’u kelesi fakafamili fakataha ‘a e kau ngaue pea mo e Ta’ahine. ‘Oku talu mei he hili ‘a e saikolone pea mo e ngaue mei he hengihengi ki he 10 po’uli ‘a e kau ngaue ‘uhila ke malava ke monomono ‘a e ngaahi maumau kae ulo kotoa ‘a e ngaahi ma’u’anga ‘uhila.

Ko e fafanga ‘o e kau ngaue ni ‘oku fetongitongi pe ngaahi va’a ‘o e ngaue’anga hono ngaohi ‘a ‘enau me’atokoni ka ko e fuofua taimi ‘eni ke ala mai ai ha taha ‘o to’o ‘a e fatongia ko ‘eni. ‘Oku fakamalo’ia ‘e he TPL ‘a e ‘ofa fonua kuo fakahoko ‘e he ta’ahine pehe ki he kakai ‘o e fonua ‘oku nau ‘ofa hake ki he si’i kau ngaue ‘i he taimi nau a’u atu ai ki honau ngaahi feitu’u.

Kuo ‘osi me’a atu ‘a e ta’ahine lolotonga ‘ene ‘i Tonga ni ha uike ‘e 1 hono fatongia faka-Pule’anga.

(18)

Facebook Comments