NONE VUNA

Na’e malolo ‘a Manupuipui’one Vuna (‘iloa ko None) ‘o Fasi mo e Afi ‘a Tungi ‘i he Tusite 9 ‘o Me ‘i he Uafu Kuini Salote. Ko None na’e ngaue ‘i he Kautaha Dateline Transam Shipping.

Na’e fakaha mei he kau Polisi ko e malolo ‘a None mei ha’ane ‘efihia ‘i ha koniteina ‘a ia na’a nau ngaue po’uli he fakahifo uta mei he taha ‘enau ngaahi vaka uta koloa he po Monite ‘o e uike kuo ‘osi.

Kuo tukumai ‘a e popoaki fiekaungamamahi ‘a e kautaha pea mo ‘enau fakapapau ko e fakatamaki na’e hoko kuo makatu’unga ai ‘a ‘enau ngaue atu ke fakapapau’i ‘e ‘ikai ke toe hoko ha me’a pehe ni ‘I he kaha’u.

Fakatatau ki he fakamatala na’e a’u ki he pongipongi Tusite ‘oku kei tau pe ‘a ‘ene me’alele ‘i Uafu pea ‘oku angamaheni pe ‘a e ngaue po’uli ‘a e ngaahi kautaha ki hono fakahifo ‘a e ngaahi uta mei he ngaahi vaka uta koloa.Na’e fakafetu’utaki ki ‘api polisi pea na’e ngaue atu ‘a e va’a tamate afi ki he Uafu Kuini Salote.

‘Oku tukumai ‘i he mitia fakasosiale ‘a e ngaahi manatu melie mei he famili pea mo e kaunga ngaue ki he pekia ko e tangata anga mokomoko pea fofonga malimali ‘i he taimi kotoa pe.

Ko e malolo ‘eni ‘a None ‘i hono ta’u 46 pea ‘oku ma’u hoa mo e fanau.

(276)

Facebook Comments