Mele Lausiva Manu

Mele Lausiva Manu

 

Kuo malolo ha fa’e, ka ko ha tiuta he Kolisi ko Tupou, ko Mele Lausiva Manu, hili ia hono ma’u ‘e he ‘uhila ‘i he pongipongi Pulelulu kuo ‘osi ‘i Toloa.

Fakatatau ki he fakamatala mei he kau Polisi, na’e ‘ikai ha ‘uhila ‘i he ‘api nofo’anga ‘o Mele, pea na’e hoko pe ‘enau ‘uhila ki he kaunga’api ‘aki ha uaea taki, ‘o fakahoko pe ki he tu’afale.

‘Oku pehe ‘e he fakamatala na’e ‘alu atu ‘a Mele ke to’o ‘a e uaea mei he palaki, ka na’e kei mo’ui pe uaea ‘o ma’u ai ia ‘e he ‘uhila ‘o ne pekia.

Ko e ‘uluaki pekia ‘eni ‘i he ta’u ni tupu mei ha fakatu’utamaki fekau’aki mo e ‘uhila.

Ko Mele Lausiva Manu ko e uaifi mo e fa’e ia ki he fanau ‘e toko tolu.

(24)

Facebook Comments