Kuo mālōlō ha matapule ko Tino Tupa ta’u 22 mei Fangaloto he efiafi Sapate ‘aho 4 ‘o e mahina ni ‘a ia ‘oku lolotonga fakatotolo kiai e kau Polisi.

Ko e malolo ‘eni ‘a e Pekia ‘o tukuaki’i na’e hoka hele’i ia he feitu’u pe ko ia na’e ma’u ai hono sino.

Pehe ‘i he fakamatala kuo tuku mai ‘e he Pule Le’ole’o ‘o e ‘Apitanga Polisi Nuku’alofa, ‘Inisipekita Tevita Vailea, ko e malolo ‘eni ‘a e Pekia ‘i he ‘elia ‘o e vaha’a ‘o Houmakelikao pea mo Fangaloto. Na’e hoko atu ‘ene fakamatala ‘o pehe, kuo ma’u mai ‘e he kau Polisi na’e ngaue atu ki he keisi ko ‘eni ‘a e pehe, ko e makatu’unga e mate ko ‘eni mei he ma’u kava malohi na’e fakahoko.

Pehe na’e lava atu e Pekia ‘o kau he ma’u kava malohi he ngaahi ‘elia pe ko ‘eni mo ha kau tangata kehe. ‘I he’ene pehe, na’e hoko ai ‘a e makuku he vaha’a ‘o e Pekia mo ha toko ua kehe. Tupu mei he makuku ko ‘eni na’e hoko ai ‘a e fe’ohofaki ‘o lele ai ‘a e taha ‘o kinaua na’e ‘oho ki he Pekia ‘o ha’u mo e hele mei honau ‘api ‘a ia na’e ofi atu pe he ‘elia ko ‘eni.

‘I he foki mai ‘a e Tokotaha ko ‘eni (te’eki tuku mai ‘e he kau Polisi hono hingoa) na’e hoko atu pe ‘enau fe’ohofaki mo e tau tuki mo e Pekia. Lolotonga ia, kuo hoka’i ‘aki ‘e he Tokotaha ni ‘a e Pekia e hele ‘o lavea hoko mo ‘ene to ki lalo. Na’e fetu’utaki ai ‘a e tokotaha ‘oku nofo ofi atu pe he feitu’u ko ‘eni ki he kau Polisi ‘o nau ngaue atu ki ai.

‘I he ngaue atu ‘a e kau Polisi ‘oku tokoto mai pe sino ‘o e Pekia he ve’ehala kuo ne ‘osi mālōlō.

‘I he lolotonga ni ‘oku kei tauhi e sino ‘o e Pekia he falemahaki Vaiola fakatatali ke maau e ngaue ‘a e kau Polisi pea ‘e toki tukuange atu ia ki he famili.

Ko e Faka’iloa na’e puke pe ia he efiafi tatau pe hili hono ‘ave sino ‘o e Pekia ki he Falemahaki Vaiola. ‘I he lolotonga ni ‘oku kei tauhi ia he ‘Apitanga Polisi Nuku’alofa ‘o fakatatali kene ha he Fakamaau’anga he pongipongi Falaite ‘aho 9 ‘o e mahina ni.

 

(39)

Facebook Comments