Meleane Pifeleti

Kuo malolo ha fefine ta’u 38 mei Ma’ufanga, hili ha’ane melemo ‘i he matatahi ‘i Veitongo ‘i he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘aho 17 ‘o Ma’asi.Na’e fakaha mei a ‘Inisipekita Tevita Vailea,” ‘oku kei fakahoko ‘a e ngaue ‘a e kau polisi ke malava ke fai ha sula ki he pekia”.

Na’e fakaha ‘e Vailea ko e fakamatala kuo ma’u ‘e he kau Polisi, na’e ‘alu ki he matatahi ‘a e pekia pea mo ha ongo fefine ‘e 2 pehe ki he fanau ‘e toko 3 ‘a e pekia.

‘Oku fakapapau’i mei he kau polisi ko e pekia pehe ki he ongo fefine na’a nau o ki he matatahi na’a nau ma’u kava malohi. Ko e malolo ‘a e pekia ko ‘ene hifo ‘o kaukau tahi ‘o matu’utamaki ‘o hoko ai ‘a ‘ene melemo.

Ko e mate’aki ‘eni hono 13 ‘a ia ko e fuofua pekia ‘eni ‘i tahi. Ko e ngaahi mate ‘e 7 ko e fakatu’utamaki ‘i he Hala Pule’anga, tamate ‘e 5 pea mo e melemo ‘eni ‘e 1 pea ‘oku te’eki ke ‘osi ‘a e mahina hono 3 ‘o e ta’u.

(13)

Facebook Comments