Polopolo

Na’e fakahoko ‘i he Tokonaki ‘o e uike kuo ‘osi ‘a e polopolo ‘a e kainga ‘o Lavaka mei Lomaiviti ‘i konga ‘o e maa’imoa ‘a ‘Ene ‘Afio ‘i Pea. Na’e ‘i he polokalama ni ‘a e fakafofonga mei he ‘Ofisi ‘oe ‘Ampasitoa Siaina, Miss Claire pehe ki he Palesiteni mo e konga kau memipa ‘o e fanau ako tutuku mei Siaina. Na’e me’a heni mo Ratu Peni, pehe ki he kainga kotoa ‘o Lomaiviti.

Na’e ta’imalie ‘a e Toutu’u Fakataukei koe’uhi ko e tokoni na’e hu’u mei he Lepapulika Kakai ‘o Siaina ‘o fakafou mai he fanau ako tutuku Tonga na’a nau ako ‘i Siaina. Ko e tokoni ko ‘eni na’e kamata ‘i hono foaki ‘a e ngaahi faito’o ki hono fakalau ‘o e toutu’u pea ko e a’u mai ‘eni ki he polopolo ‘oku toe foaki mai ngaahi pale ki hono faka’ai’ai ‘a e kau ngoue ke toe leleiange pea mo fakahounga’i ‘a e mateaki na’a nau fakahoko lolotonga ‘a e to ta’u

‘I he lea mei he fakafofonga ‘o e ‘Ofisi Faka’amipasitoa Siaina, na’a ne fakamalo’ia ‘a e lavame’a ‘a e kau tangata ‘o tokanga pehe ki he’ene fiefia sio ki he mo’ui fiefia ‘a e kakai ‘o Tonga hili ‘a e saikolone. Na’ane hoko atu ki he’ene pehe ‘oku lava mai siotonu ki he anga ‘a hono utu ‘o e ta’u pehe ki he kakava ‘o e ngaue lahi ‘oku fakahoko ‘e he kau tangata. ‘Oku ‘i ai ‘ene fiefia makehe mahino ‘aonga ‘a ‘enau tokoni koe’uma’a ‘ene tokoni ki he kakai ‘o e komiuniti.

Na’e fakaha ‘e Ms. Clare ‘oku to ‘a e ‘ufi ‘i Siaina ka ‘oku ‘ikai ke lalahi ia ‘o hange ko e fua ‘o e ‘ufi ‘i Tonga ni. ‘Oku ‘i ai ‘a ‘ene tui ‘e hokohoko atu ‘a e tokoni ‘oku nau fakahoko makatu’unga ‘i he ola lelei ‘o e ngaue’aki ‘o e tokoni ‘e he kainga mei Lomaiviti.

Na’e fakaha ‘e he Palesiteni ‘o e Fakataukei, Ma’umeimo’unga ‘a e matu’aki hounga mo’oni ki he kainga ‘o Lomaiviti ‘a e afeitaulalo ‘a ‘Ene ‘Afio foakiange kelekele ke fakahoko ai ‘enau toutu’u pea matu’aki tokoni ‘a e ‘ofa mei he kakai ‘o Siaina pea ‘I ai e faka’amu ‘e hokohoko atu pe ‘a e tokoni ko ‘eni

(23)

Facebook Comments